Doradztwo prawne

Kancelaria świadczy klasyczną pomoc prawną poprzez udzielanie porad prawnych, w tym w formie opinii i szkoleń przeprowadzanych zarówno dla podmiotów prywatnych jak i na zlecenie instytucji publicznych. Reprezentacja procesowa obejmuje każdy etap postępowania.
Usługi prawne obejmują każdą gałąź prawa. Specjalizacja naukowa i zawodowa stwarza szeroki wachlarz podejmowanych spraw, w tym przede wszystkim karnych, karnych gospodarczych i karnych skarbowych. Zainteresowania naukowe, jak również doświadczenie zawodowe, predestynują do pełnienia roli obrońcy:

  • w procedurze karnej,
  • postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
  • postępowaniu w sprawach nieletnich,
  • procedurze karnej skarbowej
  • postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
  • w postępowaniu dyscyplinarnym.

Specjalizacja obejmuje także reprezentację pokrzywdzonych oraz podmiotów pociągniętych do odpowiedzialności posiłkowej.Kancelaria prowadzi również obsługę prawną przedsiębiorstw oraz świadczy usługi z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego, w tym w zakresie odszkodowawczym. Udziela także pomocy w postępowaniach administracyjnych i podatkowych. Pomoc prawna udzielana jest na terenie całego kraju.