O kancelarii

dr Piotr Starzyński – Adwokat

Adwokat z doświadczeniem prokuratorskim, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Centrum Studiów Europejskich im. Jeana Moneta Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Podyplomowych Studiów Problematyki Przestępczości Zorganizowanej i Terroryzmu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w latach 2012-2015 członek Zespołu Doradców do spraw Ofiar Przestępstw przy Prokuratorze Generalnym, autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym monografii i komentarzy z zakresu powszechnego i skarbowego prawa karnego materialnego oraz procesowego, administracyjnego i praw człowieka, Partner w Kancelarii Prawa Karnego Adwokaci Starzyński, Bułat, Kulesza i Partnerzy, a także sportowiec amator, który, jako homo ludens, walczy nie tylko ze ślepotą Temidy, ale również między innymi pływa, jeździ na rowerze, biega jak też strzela i wspina się oraz „turla” po tatami i tnie mieczem bez opaski na oczach, harcerz.

Publikacje naukowe

Udział w konferencjach naukowych i szkoleniach